Co wpływa na wysokość taksy notarialnej

W zależności od realizowanych czynności, kancelaria notarialna pobiera wynagrodzenie (tzw. taksę notarialną), opłatę sądową czy też podatek od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków darowizn. Aby uzyskać szczegółową wycenę konkretnej usługi, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą kancelarią notarialną w Luboniu.
Trzeba jednak wiedzieć, że stawki pomiędzy poszczególnymi kancelariami mogą się od siebie różnić. Wynika to z faktu, że o ile nie wolno przekraczać maksymalnych sum podanych w rozporządzeniu, notariusz ma prawo pobrać mniejszą odpłatność.

Jakie są pozostałe koszty?

Należy nadmienić, że taksa nie jest jedyną opłatą, jaką pobiera notariusz z Lubonia. Cennik składa się jeszcze z opłat sądowych obejmujących m.in. założenie księgi wieczystej, czy ustanowienie hipoteki. Dodatkowo dolicza się również podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek VAT. Klient ponosi też koszty za wykonanie odpisów notarialnych – im więcej stron, tym wyższa stawka.

Profesjonalna kancelaria notarialna w Luboniu

Zależy nam na przejrzystych warunkach współpracy. Stąd też, zanim podejmiemy się zlecenia, podajemy szacunkowy koszt związany z przygotowaniem dokumentacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.