Poniedziałek10:00-18:00
Wtorek8:00-16:00
Środa10:00-18:00
Czwartek8:00-16:00
Piątek7:00-15:30

 

Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Dokonanie czynności notarialnej w innym dniu (np. sobota) lub w innych godzinach jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z Notariuszem.

Notariusz, co do zasady, dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej.

Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 

Spotkanie oraz rozmowa z Notariuszem, w celu uzyskania wszelkich informacji związanych z planowaną czynnością notarialną, są bezpłatne. Notariusz udziela wyczerpujących i bezpłatnych informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych.

Kancelaria Notarialna dokonuje czynności dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek oraz innych podmiotów, a także dla organów administracji publicznej.

Czynności notarialne, takie jak poświadczenie podpisu i zgodności kopii z okazanym dokumentem dokonywane są na bieżąco i nie wymagają wcześniejszego umówienia.

Dla Państwa wygody zapewniamy możliwość płatności kartą płatniczą.

Kancelaria Notarialna w Luboniu zapewnia bezpłatny dostęp do sieci WIFI dla Klientów. W lokalu Kancelarii Notarialnej Klienci skorzystać mogą bezpłatnie także z komputera z dostępem do Internetu w celu dokonywania przelewów bankowych związanych ze sporządzanymi czynnościami notarialnymi.

Pomieszczenia Kancelarii Notarialnej są klimatyzowane.