CZYNNOŚCI NOTARIALNE

GODZINY URZĘDOWANIA

Kontakt

Notariusz Luboń

Notariusz Luboń

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości”

Ewelina Klimczuk

 

 


Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2013 – 2015 odbywałam aplikację notarialną w Poznaniu. Następnie w latach 2015 -2017 pracowałam jako zastępca notarialny, by w konsekwencji w 2018 roku zostać powołaną przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.

 


Kancelaria notarialna Luboń i inne miasta

Kancelaria Notarialna mieści się w Luboniu, ale ze względu na wyjątkowo niewielką odległość od innych miejscowości i szybki dojazd autostradą A2, może być ona także Kancelarią Notarialną pierwszego wyboru dla Mieszkańców miejscowości sąsiadujących bezpośrednio z Luboniem, takich jak: Komorniki, Plewiska, Mosina, Puszczykowo, Stęszew, Łęczyca, Dopiewo czy Poznań (w szczególności dla dzielnic: Wilda, Górczyn, Świerczewo, Żegrze, Dębiec).

Nazywam się Ewelina Klimczuk i od kilku lat świadczę kompleksowe usługi we własnej kancelarii notarialnej w Luboniu. Wysokie kwalifikacje oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne pozwalają mi na skuteczną realizację różnego rodzaju zadań z zakresu notariatu. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, z zaangażowaniem, dokładając wszelkich starań, by jak najlepiej rozwiązać dowolny problem czy sprawę. Celem mojej pracy jest podejmowanie działań, dzięki którym prawa i interesy klienta są skutecznie zabezpieczane we właściwy, zgodny z przepisami sposób.
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, jednakże, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, możliwe jest ustalenie dodatkowego terminu spotkania oraz dokonania czynności notarialnej. Co do zasady, czynności te wykonywane są w siedzibie notariusza, ale w szczególnych okolicznościach mogą być również zrealizowane w innym miejscu.

Notariusz – Luboń i województwo wielkopolskie

Wizyta w kancelarii notarialnej jest obowiązkowa podczas zawierania transakcji sprzedaży, kupna albo przeniesienia własności domu, mieszkania, gruntu, działki, lasu albo innej nieruchomości. Do zadań notariusza w takich przypadkach należy nie tylko sporządzenie aktu notarialnego i jego odczytanie klientowi, ale również m.in. sprawdzenie w księdze wieczystej, czy osoba podająca się za właściciela obiektu w istocie nim jest. W formie aktu notarialnego konieczne jest zapisanie umowy małżeńskiej stwierdzającej rozdzielność majątkową, czyli intercyzy. Z usług specjalisty skorzystają także osoby chcące przekazać darowiznę, spisać testament z zapisem windykacyjnym albo sporządzić tzw. umowę dożywocia. Kancelaria notarialna służy pomocą również w przypadkach nabywania spadku po bliskiej osobie, opracowując tzw. akt poświadczenia dziedziczenia albo podzielenia spadku. U taniego notariusza w Luboniu można też wykonać inne obowiązkowe, wymagane prawem czynności, takie jak utworzenie pełnomocnictwa, czyli dokumentu określającego osobę upoważnioną do reprezentowania, podpisanie aktu niektórych rodzajów spółek, czy poświadczenie podpisu.

Opłaty notarialne

Zarówno zakres działań notariusza, jak i maksymalną stawkę opłat określają stosowne przepisy. Kwestię dotyczącą cennika reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 r. Kwoty, które należy uiścić, są uzależnione od wartości czynności notarialnej. W praktyce warunkuje się to m.in. czasem, jaki na przygotowanie dokumentów musi poświęcić notariusz. Luboń – cennik w tym mieście nie jest jednolity, ponieważ klienci zgłaszają się ze sprawami o zróżnicowanym stopniu skomplikowania. Taksa nie jest jednak jedyną opłatą jaką pobierają notariusze, oprócz tego w cenniku znajdziemy również opłaty sądowe, czy koszty związane z wykonywaniem odpisów. Nie należy zapominać także o podatku VAT czy podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego

Do sporządzenia każdego aktu notarialnego niezbędne są dane osobowe oraz adresowe stron. W przypadku osoby fizycznej są to: imiona, nazwisko, stan cywilny, imiona rodziców, PESEL, NIP, numer paszportu albo dowodu osobistego, adres zameldowania, adres do doręczeń. Dane te należy dostarczyć do notariusza jeszcze przed spotkaniem, natomiast w dniu podpisywania dokumentu trzeba wziąć ze sobą dowód osobisty albo paszport. Jeśli natomiast strona to osoba prawna, osoba prowadząca działalność gospodarczą albo spółka osobowa, obowiązkowe jest dostarczenie numeru REGON, NIP, a także aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpisu z KRS.