CZYNNOŚCI NOTARIALNE

GODZINY URZĘDOWANIA

KONTAKT

Ewelina Klimczuk - Notariusz

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości”

Ewelina Klimczuk

 

 


Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2013 – 2015 odbywałam aplikację notarialną w Poznaniu. Następnie w latach 2015 -2017 pracowałam jako zastępca notarialny, by w konsekwencji w 2018 roku zostać powołaną przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.

 

Kancelaria Notarialna